top of page

לבית של קורסי הפיזיקה בקמפוס 

ועוד

למקום בו תמצאו

במקום אחד

המון המון רעיונות

איך להשתמש בקורסי הפיזיקה שב-

והכל..

את כל מסמכי הקמפוסטיפ 

רוצים לשתף אותנו גם במערכי שיעור, תמונות, פעילויות שלכם? 

הקליקו  כדי לצפות בסרטונים

מורים לפיזיקה?

לימדתם את הנושא בכיתה, תלמידים היו חסרים? 

שילחו אותם לצפות בסרטוני הקמפוס!

תלמידים ביקשו תרגול נוסף?

יש בקמפוס!

מחפשים פעילות חווייתית לסיום לימוד נושא?

אתגר? חידה?

בול מה שחיפשתם!!

כאן תמצאו 

קורסי הפיזיקה בקמפוס -לבגרות

קורסי הפיזיקה בקמפוס מותאמים באופן מלא לתכנית הלימודים ברמת 5 יח"ל ומאושרים על ידי הפיקוח על הוראת הפיזיקה
קורסי הפיזיקה בקמפוס מותאמים באופן מלא לתכנית הלימודיםבפיזיקה ברמת 5 יח"ל ומאושרים על ידי הפיקוח על הוראת הפיזיקה
קורסי הפיזיקה בקמפוס מותאמים באופן מלא לתכנית הלימודים ברמת 5 יח"ל ומאושרים על ידי הפיקוח להוראת הפיזיקה

קורסי הפיזיקה בקמפוס ו-SEL

כשאנחנו משלבים את קורסי הקמפוס בהוראה בכיתה, אנחנו מקנים לתלמידים מיומנויות אישיות חשובות כמו עבודת צוות, התמדה, משמעות ומטרה-  כל אלו מגדירים את הלמידה הרגשית חברתית
SEL

 

קורסי הפיזיקה בקמפוס וה"לומד העצמאי"

כשאנחנו משלבים את קורסי הפיזיקה בהוראה השוטפת אנחנו מחנכים את התלמידים להיות "לומדים עצמאיים"- אנחנו מאפשרים להם מגוון דרכים ללמידה וכך נוכל להתפנות ולעסוק בתיווך החומר וראיית הפרט

מה?

אפשר להפוך את ההוראה בכיתה לחוויה?

ברור שכן, כאן תוכלו למצוא את מגוון הפעילויות ממויינות לפי נושאים

הקליקו כאן

סוגי פעילויות

הקליקו כאן

חשמל

הקליקו כאן

מכניקה

bottom of page